logo

แป้ง / เบเกอรี่

กรดซิทริก (กรดมะนาว) (วัตถุเจือปนอาหาร)

ส่วนประกอบ : กรดซิทริก (INS 330 ) 100%
วิธีใช้ : ช่วยควบคุมความเป็นกรดในอาหาร เช่น ไอศกรีมหวานเย็น แยม ปริมาณที่แนะนำ 0.1 – 0.3 %

น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม

Scroll to Top