logo

อื่น ๆ

มันฝรั่งบดปรุงสำเร็จ

ส่วนประกอบ :
• มันฝรั่ง 84%
• มาการีน 7%
• เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน 2.9%
• วัตถุเจือปนอาหาร (มอลโทเดกซ์ทริน, INS 471, INS 340(ii), INS 450(i), INS 320, INS 330)
• สีธรรมชาติ (INS 100(i))
• วัตถุกันเสีย (INS 222)
• แต่งกลิ่นธรรมชาติและแต่งกลิ่นสังเคราะห์

ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์จากนม ถั่วเหลือง ซัลไฟต์

วิธีการท้าด้วยไมโครเวฟ : ใส่มันฝรั่งสำเร็จรูปลงในน้ำเดือด 2 ถ้วยตวง นำเข้าไมโครเวฟ ใช้ความร้อน ระดับ “สูง” นาน 3-4 นาทีจากนั้นนำออกมาตีส่วนผสมให้เข้ากัน

วิธีการท้าด้วยเตา : ต้มนำ้ปริมาณ 2 ถ้วยตวงบนเตาจนเดือด ยกออก แล้วใส่มันฝรั่งสำเร็จรูปลงไป ตีส่วนผสมจนเข้ากัน

น้าหนักสุทธิ : 100 กรัม

Category:
Scroll to Top