เครื่องเทศ

ผงมัสตาร์ดจากอังกฤษ

ส่วนประกอบ : มัสตาร์ด 100%

วิธีใช้ : นำผงมัสตาร์ดผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1:1 และคนให้เข้ากัน

น้ำหนักสุทธิ : 454 กรัม

น้ำหนักสุทธิ (Net weight)

35 กรัม, 400 กรัม

Scroll to Top