แป้ง / เบเกอรี่

แซนแทนกัม (วัตถุเจือปนอาหาร)

ส่วนประกอบ : แซนแทนกัม (INS 415) 100%

วิธีใช้ : ช่วยเพิ่มความข้นเหนียว และความคงตัวในอาหาร เช่น เบเกอรี ซอส น้ำสลัด วิปครีม ปริมาณที่แนะนำ 0.1-2.0%

น้ำหนักสุทธิ : 100 กรัม

Scroll to Top